Balíček individuální výuky

Hodiny šité vám na míru, podle společně vytvořeného plánu na základě vstupní konzultace a požadavků.
Ideální pro ty, připravující se např. na konkrétní jazykovou zkoušku, na studijní pobyt, na novou pracovní pozici… Nebo pro studenty se zájmem o specifickou slovní zásobu. Samostatné studium je dobrovolné, ale doporučené. V rámci samostudia budou využívány moderní digitální nástroje.