Překlady a tlumočení

Jsem vystudovaná překladatelka a tlumočnice. Mé pracovní jazyky jsou čeština, angličtina a španělština, překladatelské a tlumočnické vzdělání jsem získala na Ústavu translatologie FF UK. Aktivně překládám od roku 2013 a specializuji se na témata vzdělávání, ekonomie a IT.
Věnuji se také korekturám textů.
Cena za služby se liší dle jazykové kombinace a náročnosti textu, pro cenovou nabídku mne prosím kontaktujte.

Klienti

a mnoho dalších, kteří nemají logo. 🙂
Image