Jak na studium slovní zásoby

Kontext, kontext, kontext

Tradiční slovníčky se dvěma sloupci slovíček samozřejmě nejsou od věci. Pro naučení slovíček (a aktivní osvojení) ovšem samy o sobě nestačí. Studenty vždy vedu k tomu, aby si s novými slovíčky tvořili vlastní věty a pokusili se je nějak „personalizovat“ (vztáhnout k sobě samým). Nejen, že si tak nové výrazy mnohem lépe zapamatují, ale zároveň si lépe zapamatují např. s jakou předložkou se pojí nebo jaký mají tvar v jiných časech (např. u nepravidelných sloves). Např. si chceme zapamatovat nová slovíčka give up (vzdát se) a junk food (nezdravá strava). Pokud si s nimi uděláme třeba větu I gave up smoking and started eating junk food, for example milk chocolate a v nejlepším případě se ještě pobavíme s kamarády o tom, what type of junk food they eat, tak jsme na nejlepší cestě si tato nová slovíčka zapamatovat. Pokud nemáme možnost procvičovat jazyk s někým dalším, můžeme využít třeba Quizlet, viz Webové nástroje, a jednotlivé věty si pomocí něj pořád procvičovat.

Slovní druhy

Nebojte, nikdo po vás nechce rozlišovat druhy zájmen nebo uvádět příklady částic. Co se ale při studiu slovní zásoby hodí je „hrát“ si v procesu učení s nejpoužívanějšími tvary nových slovíček, nejčastěji se bude jednat o rozlišení podstatného jména, přídavného jména, slovesa a někdy i příslovce. Vhodné je propojit různé slovní druhy i se studiem synonym a antonym. Např. v případě, že narazíte na slovíčko comfort, určitě se hodí připsat si k němu i slovíčka comfortable (přídavné jméno), comfortably (příslovce) a i antonymum uncomfortable (přídavné jméno, opak od comfortable). Jedno slovíčko vám tak díky všem těm svým variantám značně rozšíří slovní zásobu (podobná práce se slovní zásobou je téměř povinností při přípravě na mezinárodní zkoušky nebo státní maturitu, rozhodně to při testech využijete). Níže se můžete podívat na příklad, jak si slovíčka zapisovat.

Pravidelný přísun slovíček např. na úrovni B2 (odpovídající zkoušce FCE) vám zajistí výborný web Flo Joe, na kterém najdete nové výrazy každý pracovní den. Pokud se chystáte na státní maturitu, té odpovídá úroveň nižší, a to B1 (zkouška PET). Na výše uvedené stránce jsou zdroje i pro tuto úroveň: PET na Flo Joe.

Čtěte, čtěte, čtěte

Autentické texty (CNN, BBC, The New York Times…), blogy, o tématech, které vás zajímají, krátké zjednodušené texty (News in Levels), titulky u svých oblíbených seriálů 🙂 – cokoliv.